Praca, emerytury, renty

Nauczyciele mają dwie drogi do emerytury

Pedagog z 20-letnim stażem przy tablicy może przejść na emeryturę nawet w wieku 49 lat. Właśnie o to uprawnienie najbardziej zabiegają nauczyciele
Tak wczesną emeryturę zapewnia Karta nauczyciela. Z art. 88 wynika, że przysługuje osobom z 30-letnim okresem zatrudnienia (z czego dwadzieścia lat przy tablicy) oraz nauczycielom szkół, placówek, zakładów specjalnych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z 25-letnim okresem zatrudnienia (z czego dwadzieścia lat w szkolnictwie specjalnym).
Są to tzw. emerytury bez względu na wiek, choć nauczyciele tak naprawdę nie mogą z nich skorzystać wcześniej niż w wieku 54 lat (studia kończą, mając 24 lata, potem pięć lat stażu plus 20 przy tablicy i dodatkowych pięć potrzebnych do 30 lat zatrudnienia) albo 49 lat, gdy są nauczycielami ze szkolnictwa specjalnego. Obecnie mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, tylko gdy rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy ze szkołą, co może nastąpić tylko raz w roku - do końca sierpnia. Wszystko jednak wskazuje na to, że ci, którzy nie złożyli do końca maja wymówień, nie skorzystają z przywileju. Rząd zwleka bowiem z planowanymi zmianami art. 88 ust. 1 Karty nauczyciela, które mają sprawić, że warunek rozwiązania stosunku pracy ze szkołą nie będzie obowiązywał pedagogów, którzy już mają lub do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury. Pozostaje im wszakże inna możliwość. Przewiduje ją ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego świadczenia mogą skorzystać: nauczycielki, które osiągnęły 55 lat i mają 20 lat stażu pracy, z czego 15 przy tablicy, oraz nauczyciele w wieku 60 lat z 25-letnim stażem pracy, z czego 15 lat w szkole. Prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej nabywają więc osoby, które do końca 2007 r. spełnią warunki wieku i stażu emerytalnego. Wniosek o przyznanie i wypłatę tego świadczenia mogą jednak złożyć nawet w kolejnych latach, w dogodnym dla siebie terminie. Przepisy stawiają im za to inny warunek: uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli wykonywali ostatnio pracę nauczycielską. Najlepiej więc, by od razu po rozstaniu z oświatą wystąpiły o przyznanie emerytury. Nierozstrzygnięty jest ciągle los nauczycieli w przyszłych latach. Początkowo bowiem nie było o tym mowy w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2008 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zabiega o utrzymanie uprawnień dla wszystkich pracujących zarówno w szkolnictwie powszechnym, jak i specjalnym. W ten sposób z 330 tys. osób, które zyskają na nowych rozwiązaniach, 200 tys. to nauczyciele. Nowymi rozwiązaniami mają bowiem zostać objęci wszyscy, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Masz pytanie do autora, e-mail: m.rzemek@rzeczpospolita.pl - Nauczyciele przedszkoli, wszystkich rodzajów szkół - Nauczyciele praktycznej nauki zawodu - Wychowawcy świetlic szkolnych, internatów, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, pogotowia opiekuńczego, domów dziecka, domów pomocy społecznej - Pedagodzy, psycholodzy i terapeuci zatrudnieni w przedszkolach i szkołach każdego typu, poradniach psychologiczno pedagogicznych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej - Opiekunowie dziecięcy w domach małego dziecka - Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, placówek specjalistycznych - Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL