Jednego dnia załoga zacznie pracę o dziesiątej, a innego o ósmej

Grzegorz Orłowski, radca prawny w spółce z o.o. Orłowski, Patulski, Walczak
Nieznane
Jeśli uzasadnia to prowadzona działalność, możesz ustalić całej załodze ruchome godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Kodeks pracy tego nie zabrania. Sprzeciwia się temu jednak Państwowa Inspekcja Pracy i dopuszcza to tylko na wniosek zatrudnionego lub w jego umowie o pracę
- Zatrudniamy pracowników w tzw. systemie czasu równoważnego, dopuszczającego wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. W niektóre dni rozpoczynają pracę o 10.00, a w inne już o 8.00. Nie prowadzi to jednak do przekroczenia maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy. Inspektor pracy ocenił, że taki rozkład narusza prawo pracy, ale nie wskazał konkretnych przepisów. Czy kodeks zabrania ustalania zmiennych godzin rozpoczynania pracy, gdy obiektywnie uzasadnia to np. rodzaj prowadzonej działalności? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Problemy związane zróżnicowaniem godzin rozpoczynania pracy w poszczególne dni tygodnia wynikają z kodeksowej definicji doby pracowniczej. Dla celów rozliczania czasu pracy przez dobę rozumie się 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 k.p.). Dobę pracowniczą wprowadzono po to, aby prawidłowo planować, a następnie rozlicz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL