Za błąd w świadectwie pracy płaci pracodawca

Pracodawca nie powinien odmawiać pracownikowi sprostowania świadectwa pracy, nawet jeśli od wydania pierwszego nieprawidłowego dokumentu minęły już ustawowe terminy. Nie ma bowiem przepisów, które by tego zabraniały. Tym bardziej gdy pomyłki wynikają z błędów firmy
- W 9-osobowej firmie zatrudnialiśmy menedżera do spraw marketingu, który nie spełniał naszych oczekiwań. Aby nie komplikować mu kariery zawodowej, jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę wpisaliśmy likwidację stanowiska. Do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę doszło 20 września 2006 r. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie zwolniliśmy pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z art. 97 k.p. tego dnia wręczyliśmy mu świadectwo pracy, które przyjął i nie zgłosił uwag. 27 września 2006 r. wypłaciliśmy mu wynagrodzenie: za wrzesień i trzy miesiące bez świadczenia pracy - październik, listopad i grudzień 2006 r., premię za grudzień oraz ekwiwalent za kilka dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (w tym zaległego). Na początku tego roku były pracownik przesłał nam zwolnienie lekarskie z niedyspozycją od 29 grudnia 2006 r. do 26 stycznia 2007 r., a 6 lutego 2007 r. mailową prośbę o spr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL