Wypełnij obowiązki z wykazu

Dzięki liście kontrolnej pracodawca szybko zweryfikuje, czy i jakie czynności związane z przyjęciem nowego pracownika wykonał.
Lista wymienia kolejne działania szefa związane z zatrudnieniem, ich podstawę prawną, dokumenty, które należy sporządzić, oraz miejsce na podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie. Umieszczenie listy na początku części A akt osobowych z pewnością usprawni pracę służb kadrowych.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL