Od czego odpisy

Jak ustalić wartość początkową samochodu, od której należy liczyć odpisy amortyzacyjne, jeśli ten samochód nabyłem po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego? Zapłaciłem leasingodawcy ok. 2 tys. zł, ale wartość rynkowa tego środka trwałego jest dużo wyższa. A może powinienem uwzględnić wartość sprzed zawarcia umowy leasingu?
Wartością początkową środków trwałych nabytych odpłatnie jest cena ich nabycia, czyli kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszona o VAT, który podlega odliczeniu. W tym wypadku kwotą należną zbywcy było 2 tys. zł i ta kwota - powiększona o ewentualne koszty związane z zakupem auta i pomniejszona o odliczony VAT - będzie podstawą do naliczania amortyzacji, a nie dużo wyższa wartość rynkowa czy jeszcze wyższa wartość określona przy zawieraniu umowy leasingu.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL