Sankcyjny podatek przedawnia się po 3 latach

Zobowiązanie podatkowe z tytułu 50 proc. sankcyjnego podatku wymierzanego w razie oszacowania dochodu i nieprzedstawienia przez podatnika dokumentacji cen transferowych nie powstaje z mocy prawa, lecz w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 sierpnia br. (I SA/Bk 207/07).W 2006 r. urząd skarbowy wydał decyzję, w której ustalił podatek dochodowy od osób prawnych za 2001 r. od różnicy między dochodem zadeklarowanym przez spółkę a określonym w postępowaniu w związku z transakcją z podmiotem powiązanym. Urząd stwierdził, że spółka zaniżyła przychody podatkowe z tytułu sprzedaży surowca spółce powiązanej. Wskazał również na istniejące powiązania osobowe i kapitałowe obu spółek. Strona posiadała 47,62 proc. udziałów innej spółki, a członkowie jej zarządu byli w zarządzie podmiotu powiązanego.Z ustaleń organu wynikało, że w 2001 r. strona uzyskała ze sprzedaży przychód niższy od kosztu własnego sprzedaży surowca. Po analizie umów zawartych między spółkami, w których opisano zasady sprzedaży, urząd uznał, że stosowane przez stronę ceny sprzedaży były narzucane przez spółkę powiązaną, która w ten ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL