fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dywidenda dla spółki osobowej może być zwolniona z podatku w Polsce

Nieznane
Dywidendy wypłacane przez polskie spółki zagranicznym spółkom kapitałowym są - pod pewnymi warunkami - wolne od podatku. Czy zwolnienie to dotyczy także sytuacji, gdy dywidenda jest wypłacana spółce osobowej, której wspólnikiem jest spółka kapitałowa?
Oczywiście w tym wypadku zwolnienie - o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop, patrz ramka) -mogłoby dotyczyć wyłącznie części dywidendy wypłacanej do zagranicznej spółki osobowej przypadającej na jej wspólnika będącego zagraniczną spółką kapitałową.Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w postanowieniu z 17 kwietnia br. (1471/DPR1/423/10/ 07/MK) i Izba Skarbowa w Warszawie w decyzji z 4 lipca br. (1401/BP-I/4210-41/07/ KST) odpowiedziały przecząco na to pytanie.Chodziło o następującą sytuację: polska spółka z o.o. zamierzała wypłacić dywidendę do niemieckiej spółki komandytowej, będącej jej 100-proc. udziałowcem. Komandytariuszem w niemieckiej spółce, posiadającym 100 proc. udziału w jej zysku, była spółka kapitałowa - holenderski rezydent podatkowy.Urząd uznał, że do dywidendy wypłacanej przez spółkę z o.o. spółce komandytowej, w części przypadającej na spółkę holenderską, nie może być z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA