fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorcy będą mogli dostać nawet 200 tysięcy euro

Dzięki zmianom w przepisach dotyczących wsparcia de minimis polscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać maksymalnie nie 100 tys. euro, ale 200 tys. euro pomocy finansowej. Ponadto do grona beneficjentów tej pomocy włączono między innymi firmy transportowe i niektórych przetwórców produktów rolnych
Zgodnie z przepisami, które obowiązywały do końca 2006 r., przedsiębiorcy mogli w ciągu trzech lat uzyskać 100 tys. euro pomocy o charakterze de minimis (w rozporządzeniach regulujących przyznawanie pomocy finansowej lub innych aktach, np. ustawach, było wyjaśnione, jakie wsparcie zalicza się do de minimis) i pomocy indywidualnej przyznawanej na wniosek pojedynczego przedsiębiorcy albo w ramach programów pomocowych (gdy była przyznana przed 31 maja 2004 r.). Poza rodzajem - de minimis, pomoc publiczna była i może być przyznawana także winnych formach m.in. dotacji, zwolnień i ulg podatkowych, nisko oprocentowanych pożyczek.Nowe przepisy w zakresie pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006. Będzie ono ważne do końca 2013 r. i kolejnych sześć miesięcy na dostosowanie się państw członkowskich do jego zmienionej wersji. Zastąpiło ono rozporządzenie nr 69/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA