Szansa rozwoju przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie

Coraz więcej Polaków myśli o własnej firmie. Jednak dobry pomysł na biznes nie zagwarantuje sukcesu rynkowego bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i niezbędnego kapitału
Na szczęście powstało wiele inicjatyw, dzięki którym początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na pomocną dłoń w sferze organizacji biznesu, a co ważniejsze - dofinansowania zaplanowanych działań inwestycyjnych.Firmy rozpoczynające działalność biznesową mogą się ubiegać o bezpośrednie wsparcie na inwestycje o wartości do 2 mln euro w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Oferowana pomoc finansowa ma postać refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją inwestycji (w tym m.in. kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych). Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca najpierw musi sam zgromadzić niezbędny kapitał, a dopiero później może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.Należy pamiętać, że wsparcie w ramach RPO mogą uzyskać już istniejące start-upy, nie przewidziano zaś możliwości wsparcia na inicjowanie działalności gospodarczej.Maksymalna wysokość wsparcia jes...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL