fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z jakich programów operacyjnych będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy

Zanim przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z funduszy unijnych w latach 2007 - 2013, muszą zgromadzić wymagany kapitał na inwestycję. Dopiero później otrzymają zwrot części poniesionych kosztów
Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą się mogli starać o dofinansowanie z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka", programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", programu operacyjnego "Kapitał ludzki", programu operacyjnego "Rozwój Polski wschodniej" i 16 regionalnych programów operacyjnych.Poziom i wysokość wsparcia finansowego zależeć będzie od danego projektu i programu operacyjnego, w ramach którego będzie realizowana inwestycja. Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie oparte na zasadzie dotacji. Będzie ona polegać na refundacji zapłaconych faktur.W praktyce, aby uzyskać wsparcie ze środków unijnych, firma wpierw będzie musiała zgromadzić całość środków potrzebnych na inwestycję, a dopiero później nastąpi ich refundacja. Wkład własny przedsiębiorcy może pochodzić np. z kredytu bankowego.[ramka][b]Przykład [/b]Przedsiębiorca z branży spożywczej produkujący przetwory owocowo-warzywne będzie mógł s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA