fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadczenie urlopowe to przychód pracownika i koszt pracodawcy

Firma, która wypłaca świadczenia urlopowe, może zaliczyć je do kosztów podatkowych. Niektóre urzędy uzależniają to jednak od tego, ilu pracowników zatrudnia
Świadczenie urlopowe to przychód pracownika. Żaden przepis nie zwalnia go z podatku. Potwierdza to przykładowo interpretacja Izby Skarbowej we Wrocławiu z 20 lipca 2005 r. (PD II 415/48/05), w której czytamy: "Świadczenie realizowane jest na rzecz pracownika w następstwie istnienia stosunku pracy, dlatego też zaliczane jest do przychodów z pracy, jako wypłata pieniężna, bez względu na źródło jej finansowania".Pracodawca musi więc doliczyć je do wynagrodzenia i potrącić podatek.Co mówią o świadczeniach urlopowych przepisy podatkowe? Zgodnie z art.23 ust. 1 pkt42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) są kosztem, jeśli zostały wypłacone zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Świadczenie urlopowe to przychód pracownika i koszt pracodawcy (dalej ustawa o zfśs). A ta ostatnia daje możliwość wypłaty świadczenia urlopowego tym firmom, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA