fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw ustalamy dochód spółki, a potem wspólnika

Aby ustalić dochód poszczególnych wspólników z udziału w spółce osobowej, najpierw trzeba ustalić dochód spółki. Ten wynika z ksiąg rachunkowych, ale trzeba go skorygować, uwzględniając różnice między przychodami a kosztami podatkowymi i bilansowymi
Rzetelność, a co za tym idzie prawidłowość ksiąg rachunkowych spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) zależy przede wszystkim od sprawnej współpracy służb finansowo-księgowych i kadry zarządzającej. Dane wynikowe uzyskiwane z prowadzonej w ten sposób ewidencji księgowej są kluczowe dla ustalenia przychodów i kosztów bilansowych, przekształcanych następnie w przychody i koszty podatkowe spółki. Tak zebrane informacje służą następnie do indywidualnego ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości zaliczek na podatek dochodowy każdego ze wspólników spółki osobowej.Pozabilansowa ewidencja księgowa powinna być tak skonstruowana, aby w prosty i przejrzysty sposób pozwalała na ustalenie:- przychodów i kosztów bilansowych spółki osobowej,- zysku/straty bilansowej spółki osobowej,- korekt "in plus" i "in minus" przychodów bilansowych spółki osobowej, w celu ustalenia przychodów podatkowych,- korekt "in plus" i "in minus" ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA