fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspólnik musi zwrócić zaliczkę, którą zapłaciła spółka

Obowiązek zapłaty podatku od dochodu z udziału w zysku spółki ciąży na podatniku, którym jest wspólnik spółki osobowej. Zdarza się jednak, że spółka wyręcza w tym wspólnika. Jak zaksięgować skutki takiej zapłaty?
Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy wspólników spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) ze środków spółki wynikać może tylko z wewnętrznych jej regulacji.Ordynacja podatkowa w art. 8 wskazuje, że płatnikiem podatku jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółka osobowa), zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia oraz pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.Tymczasem ustawy o podatku dochodowym nie nakładają na spółkę obowiązków płatnika tego podatku. Obowiązek jego zapłaty (także zapłaty zaliczek na podatek) ciąży zawsze na wspólniku tej spółki (zarówno gdy jest on osobą fizyczną, jak i prawną).Jeśli więc wspólnicy postanowią, że to spółka będzie za nich opłacać zaliczki na podatek, muszą określić jasne zasady, na jakich będzie ona wywiązywać się z tego zadania. Jest to niezbędne z ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA