Powiadom urzędy

O zatrudnieniu nowego pracownika należy powiadomić niektóre urzędy.
Należą do nich:W ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności (chodzi o zatrudnienie pracownika) pracodawca zgłasza ten fakt właściwemu inspektorowi pracy i właściwemu inspektorowi sanitarnemu. Informuje oba urzędy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Podstawa prawna: art. 209 § 1 kodeksu pracy Od dnia nawiązania stosunku pracy na pracodawcy (płatniku) ciąży obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń. W ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia pracownika trzeba zgłosić w ZUS na formularzu ZUS ZUA. Pracodawca zgłasza również do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.) oraz ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135) Przed zatrudnieniem pracodawca musi uzyskać od pracownika oświadczenie, że nie figuruje w rejestrz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL