Magistrowie/studenci

Rząd chce otworzyć korporacje

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustaw regulujących wykonywanie zawodów prawniczych, który przewiduje ułatwienie egzaminów na aplikacje. Stwarza również możliwość zdobycia uprawnień adwokata, radcy i notariusza bez odbycia aplikacji.
Projekt opisaliśmy we wczorajszej "Rz". Test dla kandydatów na adwokatów i radców ma być identyczny. Zamiast 250 pytań i 190 prawidłowych odpowiedzi wymaganych do zdania egzaminu na aplikację, ma być 150 pytań w teście, do którego zaliczenia wystarczy 90 punktów. Kandydaci 90 dni przed egzaminem dowiedzą się z internetowej strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jakie akty prawne będą podstawą testów. Egzaminy zawodowe projekt pozostawia w gestii ministerstwa.
Intencją projektu jest także otwarcie zablokowanych przez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego możliwości wejścia do korporacji dla prawników bez aplikacji. Sprecyzowano wymagania, jakie powinni spełniać, przede wszystkim dotyczące praktyki i doświadczenia prawniczego oraz gwarancji, że mają aktualną wiedzę o prawie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL