fbTrack

Adwokaci

Tajemnica adwokacka tylko dla niezależnego prawnika

Dokumenty dotyczące kontaktów między firmą a wynajętym przez nią adwokatem objęte są tajemnicą Przywilej tajemnicy nie obejmuje jednak prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Tak wynika z orzeczenia, które zapadło po rozpatrzeniu przez Sąd Pierwszej Instancji skarg wniesionych przeciwko Komisji Europejskiej przez firmy Akzo Nobel Chemicals i jej filię Akcros Chemicals. Sprawa dotyczyła poufności kontaktów i porozumiewania się prawników z klientami.
Zaczęła się w 2003 r., kiedy Komisja wszczęła przeciwko tym firmom postępowanie pod zarzutem praktyk ograniczających konkurencję. W trakcie kontroli urzędnicy Komisji sporządzili kopie licznych dokumentów. Pracownicy przedsiębiorstw zwrócili im uwagę, że niektóre mogą być objęte tajemnicą adwokacką (radcowską). Dwa dokumenty, które zawierały m.in. zapiski dotyczące wynajęcia przez firmę zewnętrznego prawnika, inspektorzy Komisji pobieżnie przejrzeli. Kopie na wszelki wypadek schowali w zalakowanych kopertach. Trzy inne uznali za nieobjęte tajemnicą, przeczytali, skserowali i dołączyli do reszty akt kontroli. Wśród nich były notatki prawnika firmy Akzo, holenderskiego adwokata zatrudnionego na stałe w jej departamencie prawnym. Firmy zaskarżyły działania Komisji. Sąd Pierwszej Instancji uznał, że ta złamała procedurę. Po pierwsze, jej urzędnicy zmusili spółki do pokazania im pewnych dokumentów. I po drugie, niektóre przeczytali, zanim spór o ich poufność rozstrzygnął sąd. A ten stwierdził, że wewnętrzne dokumenty firm mogą być objęte tajemnicą adwokacką, jeśli sporządzono je, by szukać pomocy u niezależnego prawnika, nawet jeśli nie zostały mu przekazane. Z drugiej strony sam fakt, że dokument był dyskutowany z prawnikiem, nie wystarcza, by objąć go ochroną.
Sąd odrzucił jednak żądanie, by objąć przywilejem tajemnicy prawników pracujących w przedsiębiorstwach. Uznał, że dotyczy tylko prawników niezależnych, niezwiązanych z klientem stosunkiem zatrudnienia (orzeczenie z 17 września 2007, T-125/03 & T-253/03). Trybunał powołany w celu odciążenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Rozstrzyga w pierwszej instancji spory osób fizycznych i prawnych z instytucjami Wspólnoty. Od jego orzeczeń można odwołać się do ETS (tylko w kwestiach prawnych).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL