Nie każdy może być wspólnikiem

Spółka partnerska to szczególny przedsiębiorca. Przede wszystkim zmniejsza ryzyko odpowiedzialności tworzących ją wspólników
Nie każdy może zawiązać spółkę partnerską. Prawo takie przysługuje tylko 20 grupom zawodowym (zob. ramka). Tworzący spółkę wspólnicy zwani są partnerami.Spółka partnerska to spółka osobowa. Od innych spółek osobowych różni się m.in. szczególnymi zasadami odpowiedzialności za zobowiązania. W spółce partnerskiej obowiązuje ta sama zasada co w spółce jawnej: wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki (art. 22 § 2 w zw. z art. 89 k.s.h.). Wierzyciel może się domagać zaspokojenia z majątku osobistego wspólników dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna (art. 31 § 1 k.s.h.). Różnica polega na tym, że partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem w spółce wolnego zawodu przez pozostałych partnerów i ich podwładnych. W umowie spółki każdy ze wspólników może co najwyżej zgodzić się na to, że będzie odpowiadał tak jak wspólnik w spółce jawnej - czyli za wszyst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL