Od dopłat do wypoczynku nie płacimy składek

Jeśli wypłacasz zatrudnionym różne świadczenia za czas urlopu wypoczynkowego, czasami nie płacisz od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zbliża się sezon wakacyjnych wyjazdów pracowników. Pracodawcy często wypłacają im za czas urlopu różne dopłaty do wypoczynku. Warto wiedzieć, od których naliczamy składki, a od których nie naliczamy. Zasadniczo podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki zatrudnieni uzyskują ze stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Składek nie opłacamy jednak od przychodów wymienionych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).Takie dopłaty do wypoczynku dzielimy na:-finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,-świadczenia urlopowe,-wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą funduszu socjalnego.Firmy często dofinansowują z funduszu socj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL