Samorządy poniosą koszty ochrony przed kryzysami

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym porządkuje rolę oraz zadania władz gmin i powiatów w tej dziedzinie. Starostowie nie zgadzają się jednak na nowe wydatki z powiatowych budżetów
Zgodnie zobowiązującą od sierpnia ustawą na szczeblu samorządu za zarządzanie kryzysowe odpowiadają: w powiecie -starosta, w gminie -wójt, a w mieście - burmistrz lub prezydent. Do pomocy mają komórki organizacyjne w starostwie i urzędzie gminnym - wydziały zarządzania kryzysowego oraz powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego. Te ostatnie powstają z przekształcenia zespołów reagowania kryzysowego funkcjonujących przedtem na mocy ustawy ostanie klęski żywiołowej.Wydziały zarządzania kryzysowego mają ogólnie kierować działaniami na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Opracowują plany reagowania kryzysowego, powiatowe i gminne. Pierwszy taki dokument według wymagań nowej ustawy powinien być sporządzony do sierpnia 2008 r., potem co dwa lata aktualizowany.Wydziały mają też zarządzać, organizować i prowadzić szkolenia, ćwiczenia i treningi reagowania na potencjalne zagrożenia na terenie gminy czy powiatu. Do nich należy także przeciwdziałanie sk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL