fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Drzewa i krzewy powinni podcinać tylko fachowcy

Samorząd gminy nie ma prawa nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ochrony zieleni, bo w ten sposób wkracza w materię zastrzeżoną dla właściwych ministrów
Tak było w Lublinie. W marcu ub. r. rada miasta, uchwalając regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina, w jednym z artykułów określiła szczegółowe wymagania dotyczące ochrony zieleni, m.in. dla właścicieli nieruchomości obowiązek systematycznego koszenia trawników i roślinności dzikiej, pielęgnacji drzew i krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zakaz nowych nasadzeń w pobliżu obiektów budowlanych.Zapisy te zakwestionował Kazimierz W., mieszkaniec Lublina. Najpierw wezwał radę do usunięcia naruszenia prawa, a następnie zaskarżył fragment regulaminu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Dowodził, że rada przekroczyła swoje ustawowe kompetencje.Z przepisów ustawy o ochronie przyrody (art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 82 ust. 3) wynika, że dookreślania warunków w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień uprawniony jest wyłącznie właściwy minister do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw transpor...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA