Zwrotu może żądać ten, kto nadpłacił podatek

Zwrot podatku nienależnie zapłaconego przez firmę zagraniczną przysługuje tylko jej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, na czyje konto został przelany dochód firmy
Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie holenderskiej firmy, która uzyskała w Polsce przychód z tytułu odsetek od kupionych w naszym kraju obligacji skarbowych. Został od niego potrącony 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, ale odsetki przekazano na rachunek amerykańskiego banku-powiernika (zgodnie z dyspozycją holenderskiego właściciela obligacji).Ponieważ art. 11 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje, aby odsetki od polskich obligacji skarbowych wypłacone holenderskiemu rezydentowi były opodatkowane wyłącznie w Holandii, ich nabywca wystąpił o zwrot nienależnie zapłaconego w Polsce podatku (tzw. u źródła).Urząd skarbowy jednak odmówił. Stwierdził, że skoro wypłata odsetek nastąpiła na rachunek bankowy banku-powiernika, to art. 11 ust. 3 wspomnianej umowy nie ma zastosowania. Holenderska firma powinna zatem opodatkować przychody z tytułu odsetek w Polsce ze stawką 20 proc.Innego zdania był ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL