Zapłata wyklucza przedawnienie

Zapłata jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Jeśli więc firma sama wpłaciła pieniądze na konto urzędu skarbowego albo zostały one ściągnięte z jej konta, to zobowiązanie nie może się przedawnić.
Zasadę tę podkreślił sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Grzegorz Borkowski w wydanym 11 września wyroku w sprawie spółki z o.o., której organy skarbowe nie zaliczyły do kosztów wydatków niezwiązanych z jej przychodem.Spółka zaskarżyła tę decyzję do sądu, ale tymczasem władze skarbowe ściągnęły całą sporną kwotę z jej rachunku bankowego. Po przegranej w WSA spółka złożyła kasację, żądając uchylenia wyroku sądu I instancji - m.in. ze względu na przedawnienie roszczeń fiskusa.- Od zakończeniu roku, w którym prowadzona była egzekucja, minęło już pięć lat - podkreślał pełnomocnik spółki.- Przedawnienie nie jest możliwe, bo należność wynikająca z decyzji organów skarbowych została zapłacona. Jest to podstawowa forma wypełnienia zobowiązań podatkowych, wykluczająca przedawnienie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę (IIFSK795/06).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL