fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw odpowiada spółka, później zarząd

Urząd skarbowy może ściągać zaległości podatkowe spółki od zarządu tylko wówczas, gdy wcześniej formalnie stwierdzi, że egzekucja z majątku firmy jest niemożliwa
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 sierpnia tego roku.Sprawa dotyczyła zaliczki na podatek dochodowy pracowników, którą spółka jako płatnik powinna odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponieważ tego nie zrobiła, urząd próbował ją ściągnąć, zajmując konto bankowe firmy. Gdy to się nie udało, wydał decyzję o odpowiedzialności podatkowej jednego z członków zarządu. Ten odwołał się, wskazując, że nie wyczerpano wszystkich możliwości egzekucji wobec spółki. Uważał także, że ta sama decyzja powinna obejmować także drugiego członka zarządu.Izba skarbowa uznała, że postępowanie urzędu było prawidłowe, ale WSA był już innego zdania. Podstawowym argumentem przemawiającym za uchyleniem decyzji było niewydanie postanowienia o bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Sąd stwierdził, że bez niego orzeczenie o odpowiedzialności zarządu nie jest możliwe. Powołał się na wcześniejsze orzecznictwo sądów adminis...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA