fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za zaległość odpowiada przedsiębiorca

W trakcie kontroli okazało się, że biuro rachunkowe, które prowadziło księgę przychodów i rozchodów mojej firmy, popełniło sporo błędów. Nie miałem wpływu na zapisy w księdze, gdyż cały czas znajdowała się w biurze. Czy zwalnia mnie to z odpowiedzialności za zaległy podatek i odsetki?NIE.Bez znaczenia dla odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec fiskusa jest to, że błędy w księdze powstały z winy biura rachunkowego. Niestety, powierzenie księgowości innej osobie nie zwalnia od negatywnych konsekwencji pomyłek. W razie wykrycia nieprawidłowości, które spowodowały powstanie zaległości, podatnik musi ją zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Nie oznacza to jednak, że niesolidny kontrahent (osoba prowadząca biuro) jest bezkarny. Podatnik może zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego dochodzić od niego wyrównania szkód, jakie poniówiedzialność z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA