fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzja interpretacyjna musi być prawidłowo uzasadniona

Decyzja w sprawie interpretacji przepisów podatkowych powinna zawierać jasną i precyzyjną ocenę stanowiska podatnika zawartego we wniosku o interpretację. Nieprawidłowe jest odnoszenie się przez organ odwoławczy do oceny stanu faktycznego dokonanej przez organ I instancji - orzekł krakowski WSA 16 marca br. (I SA/Kr 1781/06).
Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Pytanie dotyczyło prawidłowości rozliczeń w podatku VAT. Organ I instancji uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zmienił jednak z urzędu jego postanowienie, stwierdzając, że ocena stanu faktycznego jest nieprawidłowa. Spółka odwołała się do WSA w Krakowie, zarzucając, że organ odwoławczy nie wskazał przepisów, na podstawie których udzielił wyjaśnienia i uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Spółka zarzuciła decyzji niejasność, uniemożliwiającą zastosowanie się do jej treści.Sąd ją uchylił. Stwierdził, że decyzja interpretacyjna nie jest rozstrzygnięciem władczym, nie jest również aktem stosowania prawa. Rozstrzygnięcie organu I instancji zawierało ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Wynika z niego jednoznaczne i zrozumiałe stanowisko, które nie jest akceptowane przez podatnika. Organ o...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA