Najpierw najem, potem działalność gospodarcza

Rozliczałem się z przychodów z najmu pomieszczeń na działalność gospodarczą bez zgłaszania tej działalności (na zasadach ogólnych prowadząc księgę przychodów i rozchodów od początku roku do końca lipca). Od sierpnia zarejestrowałem działalność gospodarczą, wybierając podatek liniowy, by zaliczyć do kosztów podatkowych koszty amortyzacji, używania samochodu itp. Urząd skarbowy zgłoszenie przyjął, jednak nie jestem pewny, czy postąpiłem prawidłowo: czy płacąc przez część roku podatek według skali, po zgłoszeniu działalności gospodarczej mogę wybrać i opłacać w ciągu roku podatek liniowy?
Z pytania wynika, że czytelnik świadczył usługi najmu. Niestety, trudno ustalić, jakim źródłem przychodów był dla niego najem w okresie od początku roku do końca lipca. Co prawda czytelnik pisze, że nie zgłaszał działalności w tym zakresie, ale jednocześnie twierdzi, że prowadził księgę przychodów i rozchodów. A tę prowadzą wyłącznie przedsiębiorcy, co sugeruje, że rozliczał przychody z najmu jako przychody z działalności gospodarczej.Zakładając jednak, że najem był odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu (wynajmujący nie zgłosił w urzędzie gminy ani w urzędzie skarbowym, że prowadzi taką działalność gospodarczą lub jakąkolwiek inną opodatkowaną na zasadach ogólnych -według skali podatkowej), to zarejestrowanie w sierpniu działalności gospodarczej w zakresie najmu nie pozbawia go prawa wyboru podatku liniowego. Czytelnik jako osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku ma prawo wybrać f...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL