fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Były wspólnik amortyzuje od nowa

W razie rozwiązania spółki cywilnej i przejęcia środków trwałych będących jej własnością przez jednego ze wspólników nie ma on obowiązku kontynuowania amortyzacji rozpoczętej przez spółkę
Ponieważ jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) nie odnoszą się do tej kwestii wprost, przedsiębiorcy mają niejednokrotnie dylemat - kontynuować amortyzację czy uznać przejęte środki za nowo nabyte.Przedsiębiorca ma natomiast bez wątpienia obowiązek kontynuowania amortyzacji po zmianie formy opodatkowania - z ryczałtowej na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Zasada kontynuacji obowiązuje także w razie zmiany formy prawnej podmiotów. Na gruncie updof w rachubę mogą wchodzić tylko przekształcenia spółki cywilnej i spółek osobowych prawa handlowego: jawnej, partnerskiej, cywilnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.Zasada kontynuacji wyceny środka trwałego przewidziana jest przede wszystkim w art. 22g ust. 12 updof, a kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w art. 22h ust. 3 updof. Z pierwszego z nich wynika, że w razie zmiany formy prawnej a także połączenia albo podziału podmiotów na podstawie odrębnych przepisów wartość poc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA