fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenia nabywcy oleju opałowego można zweryfikować

Jeżeli podatnik jest w stanie wskazać, że dopełnił staranności w celu wylegitymowania nabywcy oleju opałowego, a rzeczywiście to nabywca oszukał Skarb Państwa, nie można mu zarzucić unikania opodatkowania. Wypełnił bowiem swoje obowiązki w należyty sposób - orzekł krakowski WSA w wyroku z 5 czerwca br (I SA/Kr 394/06).
Spółka sprzedawała olej opałowy. Zgodnie z przepisami pracownicy spółki odbierali od nabywców oleju stosowne oświadczenia o przeznaczeniu go wyłącznie na cele opałowe. W wyniku przeprowadzonej kontroli zakwestionowano około 400 oświadczeń, które zdaniem kontrolerów miały braki. Polegały one w szczególności na błędnym lub niekompletnym podaniu adresu, nie były też podane urządzenia grzewcze. Pojawiały się w nich również dane fikcyjne. Pracownicy spółki w części uzupełnili braki występujące w oświadczeniach, złożono też wnioski o przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych. Organ celny nie uwzględnił jednak wniosków dowodowych, wskazując, że skoro ustawodawca przewidział obowiązek pobierania oświadczenia od nabywcy oleju opałowego, należy to traktować jako przesłankę zwolnienia z obowiązku opłacania podatku akcyzowego. W związku z powyższym braki w oświadczeniu uniemożliwiają zastosowanie zwolnienia.Spółka złożyła skargę do WSA,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA