Do odliczenia VAT wystarczy, gdy zakupy są pośrednio związane ze sprzedażą opodatkowaną

Podatnik, który nie prowadzi łącznie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT, nie musi rozliczać podatku naliczonego według struktury sprzedaży. Ustalając kwotę VAT do odliczenia, należy uwzględnić faktury dokumentujące zakup towarów, który choćby pośrednio wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną.
Tak orzekł WSA w Gdańsku 17 lipca br. (I SA/Gd 536/07).Organy podatkowe zakwestionowały wskazaną przez spółkę wysokość zobowiązania w VAT oraz kwotę podatku do zwrotu. Uznały, że uwzględniła ona w ewidencji faktury wystawione przez podmioty nieuprawnione oraz że prowadziła sprzedaż opodatkowaną i niepodlegającą VAT ("poza ustawą"). Podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od wystawców niezarejestrowanych, jak i z faktur związanych ze sprzedażą nieopodatkowaną VAT nie mógł być - w ocenie organów - odliczony od VAT należnego.W skardze do WSA spółka podniosła, że niesłusznie zakwestionowano jej prawo do odliczenia VAT. Nie było przesłanek do określenia struktury sprzedaży na podstawie art. 20 ust. 3 starej ustawy o VAT z 1993 r., ponieważ przepis ten dotyczył sytuacji, w której niemożliwe jest oddzielenie kwot podatku naliczonego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną z podatku.Sąd uwzględnił skargę. Wskazał, że wsp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL