Alkohol etylowy pod szczególnym nadzorem

Przy powtórnym skażaniu alkoholu etylowego będzie musiał być obecny pracownik szczególnego nadzoru podatkowego
Ministerstwo Finansów kontynuuje walkę z wykorzystywaniem do celów spożywczych produktów powstających na bazie alkoholu etylowego. Chodzi o rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, płyny do spryskiwaczy oraz wyroby ułatwiające rozpalanie ognia zawierające alkohol etylowy.Ministerstwo chce w związku z tym zmienić przepisy w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.Rozporządzenie, którego projekt trafił już do uzgodnień międzyresortowych, jest konsekwencją zmian zaproponowanych w innym rozporządzeniu - dotyczącym zwolnień od podatku akcyzowego. I do tego rozporządzenia odsyła, gdy chodzi o ustalenie rodzaju środka, jakim ma zostać powtórnie skażony alkohol etylowy (proponowany § 3 pkt 5).Jest to o tyle ważne, że od jego zastosowania uzależnione będzie zwolnienie od podatku akcyzowego.Chodzi o środek dopuszczony do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL