fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądownictwo dyscyplinarne

Adwokat także musi mieć prawo od obrony

www.sxc.hu
Minister sprawiedliwości nie będzie miał prawa nakazywać rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcia postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi i radcy prawnemu
Sejm uchwalił 8 października 2010 r. nowelizację ustaw regulujących wykonywanie tych zawodów.
[wyimek][b]Zobacz[/b] ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323634]Prawo o adwokaturze [/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=339781]o radcach prawnych [/link][/wyimek]
Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2009 r. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy dające taką możliwość ministrowi są sprzeczne z gwarantowanym w art. 42 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77990]ustawy zasadniczej[/link] prawem do obrony. Przysługuje ono każdemu w postępowaniach, które grożą sankcjami, czyli także w sprawach przed sądami dyscyplinarnymi rozpatrującymi przewinienia związane z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.
Uprawnienie ministra sprawiedliwości do nakazywania rzecznikowi wszczęcia przeciwko adwokatowi postępowania od razu przed sądem dyscyplinarnym, bez wcześniejszego przeprowadzenia dochodzenia, zaskarżyła do Trybunału Naczelna Rada Adwokacka.
Trybunał uznał, że pominięcie dochodzenia lub niebranie pod uwagę jego wyników rzeczywiście może ograniczać możliwości obrony adwokata w trakcie postępowania wyjaśniającego – m.in. prawo do posiadania obrońcy, przeglądania akt, składania wniosków dowodowych. Nie mógłby bowiem już wtedy wykazać, że zarzuty przeciwko niemu są nieuzasadnione.
Orzeczenie Trybunału oraz uchwalona właśnie nowelizacja przesądzają, że [b]minister będzie miał prawo polecić rzecznikowi wyłącznie wszczęcie dochodzenia przeciwko adwokatowi lub radcy.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA