fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upadła spółka ma obowiązek wypłat z zysku

Spółka w upadłości dalej jest podatnikiem zobowiązanym do wpłat z zysku na rzecz Skarbu Państwa, a obowiązek ten zależy jedynie od tego, czy dysponuje ona zyskiem po opodatkowaniu podatkiem dochodowym
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 16 września 2010 r., I SA/Gl 335/10[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]W wyniku przeprowadzenia postępowania, wszczętego w związku ze złożeniem przez syndyka masy upadłości „A” wniosku o zwrot nienależnie zapłaconej wpłaty z zysku, naczelnik urzędu skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty.Jako podstawę wskazał art. 207 w związku z art. 75 § 1 i § 2 pkt 1 lit. a) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376 ]ordynacji podatkowej[/link], w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o wypłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Syndyk odwołał się od tej decyzji.Dyrektor izby skarbowej odwołania nie uwzględnił. Stwierdził, że ustawodawca nie przewidział zwolnienia bądź wyłączenia z obowiązku wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa będących w upadłości.Zdaniem organu obowiązek wnoszenia wpłaty z zy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA