fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

VAT: od mieszkania i garażu 7 proc. stawka

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami niemieszkalnymi – komórką piwniczną i garażem – znajdującymi się w budynku wielorodzinnym podlega 7-proc. stawce VAT
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 21 września 2010 r., I SA/Rz 395/10[/b]
[srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]
B.M. zwróciła się o udzielenie interpretacji. Jej firma zajmuje się budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W takim budynku na kondygnacji piwnicy zlokalizowane są garaże i komórki piwniczne. Każdy garaż przeznaczony jest na jeden samochód i posiada oddzielną bramę wjazdową. Z garażu nie ma bezpośredniego wejścia do budynku, nie są to stanowiska parkingowe.
Po wybudowaniu budynku zostaną w nim wydzielone lokale przeznaczone na sprzedaż. Pytała, jaką stawką VAT objąć sprzedawany garaż i komórkę piwniczną. Jej zdaniem 7-proc. Inaczej uważał jednak minister finansów.
Jego zdaniem preferencyjna stawka podatku (7 proc.) powinna mieć zastosowanie wyłącznie do obrotu samodzielnymi lokalami mieszkalnymi służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz piwnicami, gdyż stanowią pomieszczenie gospodarcze lokalu mieszkalnego, natomiast nie ma zastosowania do sprzedaży lokali użytkowych, czyli m.in. garaży.
Sprawa znalazła finał w sądzie.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie.
Zdaniem sądu garaż powinien być traktowany jak lokal użytkowy, ponieważ w sensie funkcjonalnym służy do zaspokajania innych potrzeb niż mieszkaniowe. W ocenie WSA brak podstaw do odmiennego traktowania w zakresie stawek VAT pomieszczeń garażowych, piwnic, strychów i komórek.
Ustawodawca w art. 2 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D98921240F2E244766B57480CDA546AF?id=128489]ustawy o własności lokali[/link] do kategorii pomieszczeń przynależnych do lokalu – jako jego części składowe – zalicza m.in. piwnicę, strych, komórkę, garaż, natomiast art. 47 § 1 k.c. mówi, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności.
Oznacza to, że [b]pomieszczenie garażowe znajdujące się w budynku mieszkalnym nie jest lokalem użytkowym, ponieważ stanowiąc część składową lokalu mieszkalnego, nie może być przedmiotem odrębnej od tego lokalu dostawy towarów.[/b]
WSA powołał się na bogate w tym zakresie [b]orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroki z 22 czerwca 2005 r., I FSK 103/2005, z 8 stycznia 2009 r., I FSK 1789/07, oraz z 6 stycznia 2010 r., I FSK 1489/08)[/b].
Z orzeczeń tych wynika, że przy czynnościach dostawy towaru w postaci przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, któremu towarzyszy sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego (garażu), ze względu na trudności w wyodrębnieniu od czynności podstawowej należy zastosować 7-proc. preferencyjną stawkę podatkową.
Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki wyłącznie z przyczyn wynikających z przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA