fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Spółdzielnie uwłaszczą się na gruntach

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Lokatorskie mieszkania będzie można sprzedawać. Własnościowe prawa przekształcą się we własność. Nastąpi uregulowanie stanu prawnego gruntów
Jest nowy projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wkrótce wpłynie do Sejmu. Jego autorem jest grupa posłów PO.
– Liczne interwencje ustawodawcy i Trybunału Konstytucyjnego sprawiły, że ustawa jest w znacznej mierze nieczytelna, dalsze jej nowelizowanie nie ma zatem sensu – wyjaśniła Lidia Staroń, jej współautorka.
[srodtytul]Właściciel z mocy prawa [/srodtytul]
Przed laty wiele spółdzielni mieszkaniowych pobudowało osiedla na gruntach, do których nie miało tytułu prawnego. Ten problem występuje przede wszystkim w dużych miastach.
[wyimek][srodtytul]3 mln[/srodtytul] mieszkań znajduje się w budynkach spółdzielczych [/wyimek]
– Projekt przewiduje, że[b] po roku od wejścia w życie nowej ustawy spółdzielnie uzyskają z mocy prawa tytuł własności do tych terenów. Wystarczy, że wystąpią do sądu o wydanie postanowienia o zasiedzeniu[/b] – wyjaśnił prof. Krzysztof Pietrzykowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, opiniujący ten projekt. – [b]Ten rok jest po to, by dać czas obecnym właścicielom na ujawnienie się i dochodzenie swoich praw.[/b] Jeżeli są to podmioty publiczne (gmina, Skarb Państwa), to mogą wystąpić o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni, a jeżeli właściciele prywatni – mogą wystąpić z roszczeniami. Jeśli przez ten rok tego nie zrobią, grunty staną się własnością spółdzielni.
Projekt zmienia nazwę spółdzielczego prawa własnościowego na spółdzielcze prawo. Z chwilą zaś wejścia w życie nowej ustawy jego posiadacze mają się stać właścicielami mieszkań.
– Wystarczy, że wystąpią o zmianę wpisu do księgi wieczystej. Nie muszą wcześniej zawierać żadnych umów notarialnych.
Z mieszkaniami własnościowymi znajdującymi się w budynkach stojących na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym będzie trochę inaczej. Trzeba będzie poczekać rok, aby stać się ich właścicielem.
[srodtytul]Lokatorskie na sprzedaż [/srodtytul]
Parlamentarzyści chcą także wzmocnić lokatorskie prawo do lokalu. Proponują, by było ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, że będzie je można sprzedawać, przekazywać w spadku, a także prowadzić z niego egzekucję. Wyjątkiem będą mieszkania wybudowane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Projekt zakłada, że każda osoba, której będzie przysługiwał tytuł do mieszkania spółdzielczego, będzie członkiem spółdzielni z mocy prawa. Tak jak jest obecnie we wspólnotach.
– Wyeliminuje to patologiczne sytuacje, gdy osobom, które mają prawa do lokali, nie przysługują żadne uprawnienia członkowskie, np. głosowanie na walnym zgromadzeniu, możliwość uczestniczenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, wybierania i bycia wybieranym ani też wglądu do dokumentacji. Są natomiast zobligowane do wnoszenia wszelkich opłat związanych z działalnością spółdzielni – wyjaśnia posłanka Staroń.
[i] Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail] [/i]
[ramka]Opinia
[srodtytul]Grzegorz Abramek, ekspert Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie [/srodtytul]
Co najmniej część tych propozycji zawierały wcześniejsze projekty procedowane w Sejmie. Nie znalazły one wtedy poparcia. Pozytywnie należy jednak ocenić dążenie do uregulowania stanu prawnego gruntów, na których spółdzielnie wzniosły budynki. Ten problem ciągnie się od 20 lat, czas najwyższy go rozwiązać. Propozycja związania członkostwa w spółdzielni z nabyciem prawa do lokalu niewątpliwie uprości zarządzanie spółdzielnią. Nie podoba mi się natomiast m.in. propozycja wprowadzenia nowego ograniczonego prawa rzeczowego zamiast dotychczasowego lokatorskiego prawa. Byłoby to sprzeczne z dotychczasową linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe nowelizacje pokazują jednak, że ustawodawcy to nie przeszkadza. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA