fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rpkom

120 mln euro na rozwój technik komunikacyjnych

[b]Komisja Europejska[/b] [link=http://ec.europa.eu/polska/news/100928_tik_pl.htm]ogłosiła zaproszenie[/link] do składania wniosków na dofinansowanie projektów badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na projekty związane z telekomunikacją dostępnych będzie 120 mln euro (w tym100 mln euro na partnerstwo [link=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1596&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en]„Internet przyszłości”[/link]).
Zaproszenie jest elementem [link=http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html]7 Programu Ramowego[/link] na lata 2007-2013, w ramach którego z budżetu Unii Europejskiej finansowane są projekty badawcze z dziedzin uznanych za kluczowe dla społecznego i ekonomicznych rozwoju krajów członkowskich. Projekty sa realizowane m.in. w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Uczestnikami projektów badawczych były już polskie przedsiębiorstwa i jednostki badawcze pośrednio lub bezpośrednio związane z rynkiem telekomunikacyjnym: m.in. [b]Telekomunikacja Polska[/b], czy P[b]oznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe[/b].
Źródło: rpkom.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA