Spółka nie płaci, zrobi to jej wspólnik

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Jeśli należysz do spółki jawnej, musisz się liczyć z odpowiedzialnością za jej zobowiązania, gdy nie ureguluje ich na czas. Podobnie będzie w przypadku innych spółek osobowych
Spółki osobowe to spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Rządzą się one innymi zasadami odpowiedzialności od tych, jakie dotyczą spółek kapitałowych.W tym przypadku wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ze swojego majątku, choć i tu są pewne modyfikacje, bo nie zawsze w pełnej wysokości. Sprawdźmy zatem, jak wygląda to w przypadku poszczególnych spółek.[srodtytul]Jest kolejność[/srodtytul][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014]Kodeks spółek handlowych[/link] mówi, że wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. Nie dotyczy ona jednak, z mocy przepisów, odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed wpisem do rejestru. Za te odpowiadają spółka i osoby, które prowadzą jej sprawy.[b]Odpowiedzialność subsydiarna wspólni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL