Pracodawca nie może lekceważyć żądań komornika

[b]Zatrudniony w naszej firmie informatyk przestał spłacać kredyt mieszkaniowy. Komornik wysłał do nas zawiadomienie o zajęciu jego pensji i zobowiązał nas do przesłania zestawienia jego wynagrodzenia. W tym czasie w firmie trwała kontrola skarbowa i zapomnieliśmy wysłać komornikowi wymagane przez niego informacje. Czy w tej sytuacji grozi nam jakaś kara?[/b][b]Tak[/b]. Jeśli przeciwko pracownikowi została wszczęta egzekucja komornicza, komornik wzywa pracodawcę m.in. do tego, aby w ciągu tygodnia od otrzymania wezwania przedstawił zestawienie wynagrodzenia pracownika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie.Ponadto pracodawca jest zobowiązany wskazać, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi lub komornikowi. Jeżeli pracodawca nie zastosuje się do wezwania komornika, może otrzymać grzywnę w wysokości do pięciuset złotych.Jeśli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wsp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL