Swoje racje trzeba udowodnić

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Jeszcze przed procesem warto zgromadzić materiały na poparcie swoich twierdzeń i przygotować argumenty przeciwko tym, jakie może przedstawić przeciwnik
Strona co do zasady może w toku całego postępowania przed sądem przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.Sąd pominie jednak dowody, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.[srodtytul]Druga instancja może pominąć[/srodtytul]Istotne jest, aby fakty i dowody na ich wykazanie przytaczać jak najwcześniej, tzn. w pozwie lub odpowiedzi na pozew, co z pewnością może zapobiec przewlekłości postępowania sądowego, a także uchronić stronę przed niekorzystnym dla niej wyrokiem sądu I instancji i ewentualnym oddaleniem apelacji od takiego orzeczenia.Postępowanie apelacyjne stanowi wprawdzie kontynuację merytorycznego postępowania przed sądem pierwszej instancji, ale należy pamiętać o ograniczeniu w zakresie postępowania dowodowego prowadzonego przed sądem odwoławczym.Sąd drugiej instancji może bowiem pominąć nowe fakty i dowody,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL