Fiskus musi się wytłumaczyć ze swojej decyzji

Organ podatkowy jest obowiązany podać w uzasadnieniu swojej decyzji m.in. dowody, na których się oparł, oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 18 sierpnia 2010 r., I SA/Po 412/10 [/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]W sprawie kwestią sporną było to, czy organ podatkowy prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy. „A” Spółka z o.o. za kontrolowany okres prowadziła działalność gospodarczą polegającą na zagospodarowaniu metalowych odpadów i złomu, produkcji aluminium i odlewnictwie metali lekkich. W tym celu dokonywała zakupu złomu, w tym złomu aluminium.Organ podatkowy zakwestionował sześć faktur wystawionych przez firmę wielobranżową S.P. dokumentujących zakup złomu i stwierdził, że spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający.Sprawa znalazła finał w sądzie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA orzekł, że skarga spółki jest zasadna.Zdaniem sądu w świetle zgromadzonego przez organy podatkowe materiału dowodowego, trudno jest w sposób je...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL