fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Będą dwie kategorie weteranów

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Za udział w misjach pokojowych lub stabilizacyjnych będą dodatki i nowe świadczenia
Od przyszłego roku ma obowiązywać ustawa o weteranach działań poza granicami kraju. Na razie Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało kolejną wersję projektu, która trafiła właśnie do konsultacji międzyresortowych.
Weteranem będzie osoba, która ma polskie obywatelstwo i brała udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej poza krajem przez co najmniej 60 dni (gdy była krótsza – to przez cały czas jej trwania). Będą to żołnierze, pracownicy wojska, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a nawet strażacy z grupy ratowniczej. Uprawnienie do zostania weteranem poszkodowanym otrzymają osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania misji.
[srodtytul]Dwie kategorie[/srodtytul]
– Trzeba zebrać i ujednolicić przepisy, które dzisiaj funkcjonują w różnych aktach prawnych – ocenia płk Ryszard Wilma, radca prawny w Konwencie Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. – Nowa ustawa ułatwi weteranom korzystanie z opieki medycznej, dostęp do rehabilitacji i sprzętu medycznego oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej. Ważne są też propozycje uregulowania zasad pomocy w finansowaniu nauki lub studiów weteranów.
Z kolei płk Stanisław Malinowski, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Poszkodowanym w Operacjach Pokojowych oraz ich Rodzinom Servi Pacis, uważa, że najważniejsze jest to, iż przepisy ustalają wreszcie status weterana i weterana poszkodowanego.
Status weterana przyznawać będzie minister obrony narodowej na wniosek żołnierza, a minister spraw wewnętrznych i administracji – na wniosek funkcjonariusza.
– Znaczącym krokiem dla środowiska jest też wprowadzenie nowego świadczenia w postaci dodatku dla weterana poszkodowanego – podkreśla płk Malinowski.
Podstawą jego wymiaru będzie najniższa emerytura. Wysokość zaś ma zależeć od ustalonego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, które pozostają w związku z działaniami poza granicami kraju i z tytułu których przyznano już świadczenia odszkodowawcze. Gdy uszczerbek ustali się np. na 10 – 20 proc., to dodatek ma wynosić 10 proc. podstawy wymiaru najniższej emerytury, jeśli będzie większy niż 80 proc., to dojdzie do 80 proc. emerytury.
[srodtytul]Nie oszczędzajcie na poszkodowanych[/srodtytul]
– Na tę ustawę czekamy 55 lat. Generuje ona koszty dla budżetu 4 – 5 mln zł. Ale dla resortów finansów i pracy to i tak za dużo. Zaproponowane przepisy pozwalają na to, aby w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu weterana jest większy niż 60 proc., miał on prawo do otrzymywania renty na stałe, a nie na czas określony. Brak konieczności weryfikowania co jakiś czas stanu zdrowia pozwala na stabilizację sytuacji życiowej weterana czy choćby umożliwia mu zaciągnięcie kredytu – mówi Daniel Kubas, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. – Jednakże resorty finansów i pracy chcą to zmienić i utrzymać obowiązek orzekania o stanie zdrowia tylko na czas określony – dodaje.
Krytycznie ocenia też zmniejszenie wysokości dodatku dla weterana o 20 proc. w stosunku do propozycji z pierwszego projektu ustawy. – Nie chcemy, żeby na nas oszczędzano – tłumaczy.
Ministerstwo Obrony Narodowej szacuje, że w Polsce będzie ok. 70 tys. osób z uprawnieniami weteranów i weteranów poszkodowanych (w misjach wojskowych od 1953 r. wzięło udział 77 tys. osób).
[ramka][b]Dodatkowy urlop[/b]
- Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami kraju wliczane będą do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przysługiwać im będzie dodatkowy urlop – pięć dni roboczych.
- Weteran poszkodowany żołnierz uzyska prawo do pomocy finansowej na naukę w szkole średniej lub na studiach wyższych. Może ona pokrywać koszty: czesnego, przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły, a nawet zakwaterowania. Weteran poszkodowany funkcjonariusz otrzyma zaś pomoc finansową na kształcenie na studiach w wysokości czterokrotności najniższej emerytury.
- Weterani – mężczyźni powyżej 65. roku życia, kobiety powyżej 60. roku – uzyskają prawo do zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w razie długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=j.kowalski@rp.pl]j.kowalski@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA