Firma zapłaci za mobbing

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Wypłacisz mu zadośćuczynienie za klasyczny mobbing i odszkodowanie, gdy z powodu uporczywego nękania rozwiązał umowę o pracę
Wcześniej jednak zatrudniony musi udowodnić, że do mobbingu w ogóle doszło. W sądzie musi wykazać, że:– wystąpiło działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,– zachowanie lub działanie było uporczywe i długotrwałe,– miało postać nękania lub zastraszania,– wywołało u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub spowodowało lub miało na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z grupy współpracowników.Tak stanowi art. 94[sup]3[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]. Z kolei[b] wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2005 r. potwierdza, że wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie (I PK 103/2005)[/b], a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.[srodtytul]Subiektywizm niewskazany[/srodtytul...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL