fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Rodzina zamiast domu dziecka

www.sxc.hu
Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Jej celem jest zapewnienie pomocy, która wyeliminuje groźbę zabrania dziecka rodzinie lub w szczególnych sytuacjach umożliwi szybki powrót do rodziny po okresowym pobycie poza nią. Projekt wprowadza skuteczne sposoby wspierania rodziny w wychowaniu poprzez zapewnienie dzieciom pobytu w takich placówkach, jak świetlice, kluby środowiskowe.
Ponadto powstanie stanowisko asystenta rodzinnego do bezpośredniej pracy z rodziną. Nowe przepisy mają promować rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Efektem ma być ograniczenie roli obecnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Instytucje te będą małymi, przejściowymi placówkami docelowo mającymi pod opieką najwyżej 14 dzieci.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA