fbTrack

Podatki

Importowane materiały budowlane bez zwrotu VAT

[b]Osoba, która importowała materiały budowlane i zapłaciła wynikający z dokumentów celnych VAT, nie może się ubiegać o zwrot jego części.[/b]
[b]Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 sierpnia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 406/10)[/b]. Sprawa dotyczyła podatnika, który sprowadził z Białorusi konstrukcję domu drewnianego. Od tego importu zapłacił VAT. Na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym chciał odzyskać jego część. Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa odmówiły. Wyjaśniły, że przepisy pozwalają tylko na zwrot VAT wynikający z przedstawionych faktur. Tymczasem podatek od importu zapłacono na podstawie dokumentu SAD. Sprawa trafiła do sądu. Ten zgodził się ze stanowiskiem fiskusa i oddalił skargę. Podkreślił, że zgodnie z art. 3 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy[/link] dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej na podstawie polskiej ustawy o VAT. Przepisy są więc jednoznaczne. Nie ma zatem podstaw, aby zastosować ulgę do osób, które samodzielnie importują materiały budowlane. Nie zmienia tego fakt, że są one w podobnej sytuacji ekonomicznej co osoby dokonujące zakupów w polskich firmach. Przepisy dotyczące ulg podatkowych nie mogą być bowiem interpretowane rozszerzająco.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL