fbTrack

Zdrowie

Dokumentacja medyczna – szpital musi wydać ją pełnomocnikowi

Fotorzepa, Mac Maciej Kaczanowski
Szpital ma obowiązek wydania kopii dokumentacji medycznej zmarłego także pełnomocnikowi osoby, którą pacjent upoważnił do jej odbioru za życia
Pełnomocnik wdowy po pacjencie zwrócił się do szpitala w Radomiu o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Szpital udostępnił do wglądu dokumenty, ale na podstawie art. 26 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=02F9585EF32D4B01606925C099FE9250?id=306116]ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta[/link] odmówił wydania ich kserokopii.
Pełnomocnik kobiety ponowił żądanie, wskazując, że odmowa szpitala jest właśnie naruszeniem art. 26 ust. 2. Z przepisu tego wynika, że prawo wglądu w dokumentację choroby ma osoba upoważniona przez zmarłego za życia. Przez wgląd należy rozumieć też sporządzenie wyciągów i kopii dokumentacji medycznej. Szpital nadal odmawiał wydania dokumentacji. Stał na stanowisku, że skoro zmarły w oświadczeniu upoważnił do wglądu żonę, to szpital nie może wydawać odpisów innym osobom. Kobieta przekroczyła uprawnienia, bo nie mogła ustanowić dalszych pełnomocników.
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. II SAB/Rz 29/10)[/b], rozpatrując skargę na bezczynność dyrektora szpitala, przyznał rację kobiecie. Uzasadnił, że udostępnienie dokumentacji osobie upoważnionej przez zmarłego obejmuje wszystkie formy określone w art. 27 ustawy o prawach pacjenta. Zdaniem sądu terminu użytego w art. 26 ust. 2: „prawo wglądu w dokumentację medyczną”, nie można interpretować zawężająco. Takie ograniczenie nie wynika z żadnych innych przepisów, zwłaszcza rozporządzenia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w ZOZ oraz sposobu jej przetwarzania, w którym stwierdza się, że w razie śmierci pacjenta dokumentacja jest „udostępniana” osobie przez niego upoważnionej. Sąd podzielił też pogląd wdowy, że mogła realizować swoje uprawnienia przez pełnomocnika. Upoważnienie, o którym mowa w art. 26, stanowi odrębną instytucję stworzoną na potrzeby ustawy o prawach pacjenta Nie jest to rodzaj pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Różni się tym, że „upoważnienie” nie wygasa wraz ze śmiercią pacjenta, ale nadal wywołuje skutki prawne. Ma więc taki skutek, że w razie śmierci pacjenta osoba upoważniona wstępuje w jego prawa w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL