fbTrack

Mniej zbędnych informacji

www.sxc.hu
Nowe przepisy wprowadzają pewne ułatwienia, ograniczając obowiązek składania informacji podsumowujących
Niewątpliwie korzystną zmianą jest uchylenie art. 108[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ADEE2CBD46698754C4EAD6AEF2434AB4?id=296270] ustawy akcyzowej[/link], który nakłada obowiązek składania informacji podsumowujących w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć (WN) i dostaw (WD) samochodów. Przepis ten jest całkowicie zbędny.Po pierwsze nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia, by obejmować obowiązkiem sprawozdawczym WD samochodów w świetle tego, że nie jest ona opodatkowana akcyzą. Po drugie, jeśli chodzi o wykazywanie w informacjach podsumowujących WN, nie do końca wiadomo, czemu obowiązek ten ma służyć.Wydaje się, że chodziło o możliwość kontroli wywiązywania się przez podatników z obowiązku płacenia podatku, jednak faktyczna kontrola odbywa się przy okazji rejestracji pojazdu. Uchylenie obowiązku składania informacji podsumowujących jest więc w pełni zasadne, racjonalnie rzecz biorąc, sens jego istnienia zawsze był dyskusy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL