fbTrack

Zmiany w definicjach i zawieszenie poboru

Od 1 września będą obowiązywać zmienione definicje m.in. eksportu, dostawy wewnątrzwspólnotowej i importu
Modyfikacje definicji eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej (art. 2 ust. 1 pkt 6 i 8) polegają na usunięciu z nich zapisów, że nie jest eksportem bądź dostawą wewnątrz-wspólnotową odpowiednio wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza terytorium UE albo przemieszczenie z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli wyroby akcyzowe są oznaczone znakami akcyzy.[srodtytul]Usunięta niespójność[/srodtytul]Zmiany te mają charakter porządkujący, ponieważ dotychczasowe brzmienie tych przepisów było niespójne z art. 82 ust. 5. Ten ostatni przepis mówi, że eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów oznaczonych znakami akcyzy nie uprawniają do zwrotu akcyzy od przemieszczanych wyrobów. A jednocześnie, zgodnie z dotychczasowymi definicjami eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej, pojęcia te w ogóle nie obejmowały swymi zakresami takich przemieszczeń wyrobów oznaczonych znakami akcyzy.Innymi słowy, w świetle dotychczasowych przepis...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL