fbTrack

Kadry

Czy w PAN ma być rada pracowników

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
[b]- Czy w instytucie Polskiej Akademii Nauk powinna być powołana rada pracowników? W związku z nową ustawą o PAN płace w instytucie ma negocjować dyrekcja z załogą. Kto miałby ją reprezentować? Na około 150 zatrudnionych do zakładowego koła „Solidarności” należy ok. 15 proc. załogi. Instytut prowadzi działalność gospodarczą, m.in. hotel (ogólnie dostępny), wynajmuje sale na różne posiedzenia i szkolenia, czasami sprzedaje też usługi naukowe i wytworzoną aparaturę. [/b]
[b]Odpowiada Marcin Wojewódka, radca prawny:[/b] Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy stosuje się ją do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników.
Ponieważ nie ma w niej definicji działalności gospodarczej, w tym zakresie należy posiłkować się [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=345827]ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)[/link]. Jej art. 2 określa działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. W świetle art. 79 ust. 1 pkt 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=356514]ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (DzU nr 96, poz. 619)[/link], która wchodzi w życie 1 października 2010 r., przychodami akademii są m.in. te z działalności gospodarczej. Ta regulacja wskazuje zatem na możliwość prowadzenia przez PAN działalności stanowiącej przesłankę warunkującą utworzenie rady pracowników. Podkreślam jednak, że Polska Akademia Nauk to specyficzny podmiot, funkcjonujący na podstawie szczególnych regulacji prawnych, nie jest natomiast typowym podmiotem gospodarczym, działającym w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. [i][b]Podstawa prawna:[/b] - [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=46A806D696210E08D8ED62B0CD90B186?id=181671]Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL