fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Ważne są zarobki nie tylko podatnika, ale i jego małżonka

www.sxc.hu
Wykazanie sytuacji materialnej obojga małżonków jest niezbędne przy przyznaniu prawa pomocy. Sąd musi wiedzieć, jakie są rzeczywiste możliwości płatnicze zarówno męża, jak i żony
[b]Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjnt w wyroku z 21 lipca 2010 r., II FZ 311/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
WSA odmówił P.M. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości. Zdaniem sądu sytuacja finansowa skarżącego, pomimo kilkakrotnych wezwań do przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, pozostała nadal niewyjaśniona. Tymczasem to wnioskodawca powinien w pełni przedstawić swoją sytuację majątkową i rodzinną, unikając niedomówień i sprzeczności.
Skarżący w zażaleniu do NSA zarzucił błędną ocenę zebranych w sprawie dowodów i składanych wyjaśnień. Jego zdaniem sytuacja finansowa jego małżonki jest nieistotna i nie powinna mieć znaczenia w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy w jego sprawie.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
NSA stwierdził, że zażalenie podlega oddaleniu. Jego zdaniem w zaskarżonym orzeczeniu skrupulatnie, wnikliwie i rzetelnie zbadano bieżącą sytuację majątkową wnioskodawcy w oparciu o dostępne dokumenty (wyciągi z rachunków bankowych, informacja z ZUS o uzyskiwanym świadczeniu rentowym, karta informacyjna ze szpitala, bilans prowadzonej działalności gospodarczej oraz umowa darowizny i umowa o wyłączeniu wspólności majątkowej).
Precyzyjnie wskazano nieścisłości w kolejnych oświadczeniach skarżącego oraz przedstawiono względy, dla których argumentację wniosku uznano za niezasadną i wątpliwą.
Zdaniem NSA autor zażalenia nie ma racji, twierdząc, że w analizowanej sprawie nie ma znaczenia sytuacja materialna jego żony. Skarżący myli się co do skutków pozostawania z żoną w ustroju rozdzielności majątkowej.
Zgodnie bowiem z art. 27 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B0937020FB9580E6AF2C88746A98A233?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link] oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swoich sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli; zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyłącza przy tym stosowania przepisów regulujących małżeńskie stosunki majątkowe, niezależnie od ustroju majątkowego obowiązującego małżonków. Dlatego też również w razie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie nadal obowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny.
[wyimek]Zwolnienie od kosztów sądowych możliwe jest na wniosek [/wyimek]
Wykazanie zatem sytuacji materialnej obojga małżonków, przynajmniej w zakresie wystarczającym do scharakteryzowania rzeczywistych możliwości płatniczych małżonka domagającego się dofinansowania z budżetu państwa, jest w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy absolutnie niezbędne.
Uchylanie się od zobrazowania sytuacji płatniczej żony spowodowało, że niemożliwe było przeanalizowanie pełnej sytuacji rodzinnej i majątkowej, a w konsekwencji przyznanie oczekiwanego zwolnienia z kosztów sądowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA