fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wadium to nie to samo co przedłużenie terminu związania ofertą

www.sxc.hu
Czynność wniesienia wadium nie może być uznana za równoczesną czynność zastępującą wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
[b]Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 czerwca 2010 r., KIO/1205/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Z przetargu na budowę hali sportowej przy gimnazjum w Osieku nad Notecią został wykluczony jeden z przedsiębiorców. Powodów było kilka. Jednym z nich był brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Otóż w związku z przeciągającym się postępowaniem zamawiający zażądał od wykonawców, aby przedłużyli termin związania ofertą (gdyż stary już upływał) i jednocześnie przedłużyli okres ważności wadium lub też wnieśli nowe.
Firma, która została wykluczona, spełniła to ostatnie żądanie. Przez przeoczenie nie dostarczyła zaś dokumentu z oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą. Jej zdaniem jednak już sam fakt wniesienia nowego wadium świadczył o tym, że zgadzała się przedłużyć termin związania ofertą.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z tym stwierdzeniem. Zauważyła, że zamawiający, powołując się na art. 85 ust. 2 i 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=247401]prawa zamówień publicznych[/link], zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą. Podał, że wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu pisma zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.
Poinformował także, że zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Odwołujący wniósł wadium w wyznaczonym terminie w kwocie 60 tys. zł, co jest niesporne w sprawie. Nie złożył jednak pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, podając na rozprawie, że fakt ten przeoczył, ponadto uznał, że czynność wniesienia wadium zastępuje również żądaną pisemną zgodę. Analizując treść art. 85 ust. 2 i 4 pzp,
KIO uznała, że istotnie czynność wniesienia wadium, obok swojej zasadniczej funkcji, nie może być traktowana jako równoczesna czynność zastępująca wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zwłaszcza w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, gdy zamawiający wezwał pisemnie wykonawcę do dokonania wskazanych czynności, określając wymóg pisemnego złożenia oświadczenia.
W tym samym orzeczeniu KIO zajmowała się również zatrzymaniem wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów (art. 46 ust. 4a pzp).
Doszła do wniosku, że nie ma kompetencji, by orzekać w tym zakresie. KIO podziela stanowisko, potwierdzone przez komentatorów prawa cywilnego i sędziów sądów okręgowych, że wadium nie przesądza o możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia przez wykonawcę w danym postępowaniu, dlatego orzekanie w tym zakresie należy do sądów powszechnych – zauważyła w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA