fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Egzamin bez urlopu szkoleniowego

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Firma szkoleniowa nie decyduje o prawie do dni wolnych na naukę
W ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zakwalifikowaniu danego egzaminu do określonej grupy egzaminów końcowych, na które przysługuje urlop szkoleniowy (art. 103[sup]2[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link]), decyduje przepis rangi ustawowej lub przepis wydany na podstawie ustawy (akt wykonawczy).Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest egzamin zdawany w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu m.in. zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletniego technikum oraz trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.Za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy uznać również egzamin, o którym mowa w § 1 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181080]rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólne...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA